Medlem

Klitkoret er et voksenkor under musikskolen. 

Læs mere her, hvis du gerne vil være medlem.

Klitkorets fundament

I Klitkoret er vi så heldige, at vi har hele 2 dygtige og engagerede dirigenter, nemlig Agnethe Koch Harding, der varetager den klassiske del af vores repertoire, samt Tove Susanne Therp, som tager sig af de rytmiske opgaver. 

Det betyder, at Kitkoret har et meget alsidigt repertoire, med numre der spænder lige fra f.eks. Andrew Lloyd Webbers ”The Phantom og the Opera” og John Høybyes dejlige korsatser, til Queens ”Bohemian Rhapsody” og de flotte numre fra ”Løvernes Konge”.

Det er et dejligt ugentligt højdepunkt, og altid kører vi hjem i højt humør.

Bestyrelsen

Klitkorets bestyrelse vælges af og blandt korsangerne og består denne sæson af følgende:

Mogens Brun - formand
Louise Madsen - næstformand
Einar Rohde - sekretær
Vibeke Aaen - suppleant og listefører
Margit Dyhr Thomsen - kasser


Bestyrelsen er dirigenternes sparringspartnere og talerør for korsangerne.
Det er bestyrelsen, der står for at alle de praktiske opgaver bliver løst, og her kan du også få hjælp, råd og svar på de spørgsmål du måtte have.

Vil du i kontakt med Klitkorets bestyrelse kan dette ske ved henvendelse til:
Mogens Brun
email: mogens@aabf.dk
telefon: 20998633 

Vil du være medlem af Klitkoret?

Nye medlemmer indkaldes til stemmeprøve og kan optages, hvis de er over 18 og under 60 år, eller når dirigenterne vurderer, at det er til gavn for koret. Læs mere herunder.


Hvem er vi?

Klikoret har eksisteret siden 1983 og er et blandet voksenkor med ca. 60 personer fordelt på to damestemmer (sopran og alt) samt to herrestemmer (tenor og bas).

Klitkoret er et voksenkor under Musikskolen i Frederikshavn Kommune.

Hvad koster det at være med?

Det koster kr. 905,00 for hele sæsonen (fra medio august til medio juni).  Kor kontingent opkræves i september måned.

Hertil kommer kr. 25,00 for kopieringsafgift (Copydan) samt kr. 55,00 for Kor-72 medlemskab + mindre udgifter til noder.

Derudover er der en årlig betaling til korkassen på kr. 200,00. Korkassen dækker gaver ved runde fødselsdage, køb af kaffe/te m.v. 

Hvornår øver vi?

Klitkoret  øver mandage fra kl. 19.15 til 21.45. 

Vi starter præcis kl. 19.15, og vi holder en kort kaffepause ca. kl. 20.30.
Alle indgår i ordningen med af lave kaffe og te til koraftener.           

Afbud

Klitkoret er et seriøst kor, og derfor skal du melde afbud, hvis du er forhindret i at møde. 

Afbud meldes til:

Louise Madsen på sms til 22900771 eller mail louise@louisem.dk

Har du været fraværende 3 gange uden at melde afbud, vil du blive kontaktet. 

Hvis du har været fraværende de sidste 3 gange før en koncert, er det dirigenterne, som vurderer, om du kan deltage i koncerten.

Noder, kormappe og koncerttøj

Klitkoret har en beholdning af noder - heri bedes du lave dine egne notater med blyant. 

Du skal selv anskaffe dig en sort koncertmappe samt sort tøj, da koret som regel optræder i sort eller sort/hvidt. 

Tilbagevendende årlige arrangementer

Kor-weekend I januar.

Nytårskoncert I januar.

Forårskoncert i juni.

Generalforsamling og sommerafslutning i juni.

Klitkorets sæsonstart i august.

Ud over de nævnte faste arrangementer, deltager koret også i korstævner, gospelworkshops og andre koncerter eller private arrangementer. 

Rejser

Klitkoret rejser hvert andet år. Hvert 4. år en forlænget weekend og hvert 4. år går turen til udlandet i op til en uge. 

Koret vælger 2 rejseudvalg, som arrangerer rejserne.

Bliv medlem

Nye medlemmer indkaldes til stemmeprøve og kan optages, hvis de er over 18 og under 60 år – eller når dirigenterne vurderer, at det er til gavn for koret. 

For at søge om optagelse i Klitkoret, bedes du venligst henvende dig til en af dirigenterne.

For at søge optagelse i Klitkoret bedes du venligst henvende dig til en af dirigenterne

Agnethe Koch Harding

eller
Tove Susanne Therp